PROTOCOL DE SORTIDES

PROTOCOL DE SORTIDES

Com s’ha informat anteriorment, des de l’u de gener de 2019 el Comitè de Competició, juntament amb els departaments Comercial i Social, van proposar a la Junta Directiva la modificació de sortides pel camp Masía per millorar el ritme de joc.

La decisió presa va ser: Se sortirá per un tee per les voltes de 18 forats i per l’altre per les voltes de 9 forats. Excepcionalment, i per decisions d’operativa, els Marshalls podran estimar que algun partit incompleixi aquesta norma. Els tee times van passar de 10 a 8 minuts, considerant que és temps suficient per poder arribar a la caiguda del primer cop i jugar.

El Comitè de Competició ha detectat incompliments d’aquest nou sistema de sortides en alguns casos. Si un partit no està a la seva hora, provoca endarreriments en la resta de partides i malestar al tee de sortida. Per evitar aquestes situacions, és necessari que tots els partits arribin al tee amb el temps suficient per efectuar el cop de sortida en hora així com evitar fer mulligan, que com tots sabem son innecessaris.

Amb la finalitat d’evitar aquestes situacions, el Club autoritza als Marshalls a que, sote el seu criteri, quan hi hagi risc de generar retard i dins de les seves funcions com starter, puguin informar als jugadors que no hagin arribat a la seva hora que hauran de col·locar-se a la seva posició en el camp sense executar el cop de sortida o, si això ja no fos possible, vagin a sol·licitar un altre tee time a recepció.

Recordem que el bon ritme de joc és responssabilitat tant dels Marshalls com dels jugadors i que dins de les funcions del Marshall està la de mantenir un bon ritme de joc.

El Club espera la col·laboració de tots els jugadors per gaudir de la seva partida. Gràcies.

Comitè de Competició