Correspondències

El Club de Golf de Barcelona té correspondència amb els clubs que es relacionen a continuació. Els socis d’aquests clubs gaudiran de les nostres instal·lacions, en tant facin ús de la seva correspondència, en les mateixes condicions que els nostres socis.