Regles Locals Club de Golf Barcelona

Regles Locals Club de Golf Barcelona

Comença l’any i presentem les modificacions i reestructuració de les regles de golf amb entrada en vigor l’1 de gener de 2019.

El comitè ha adaptat aquestes regles així com les regles locals permanents de la Federació Catalana de Golf i la Real Federació Espanyola de Golf.

Per a qualsevol dubte o aclariment poden dirigir-se al comitè de competició del Club de Golf Barcelona.

Reglas Locales BARCELONA 2020

Regles Locals Permanents Federació Catalana de Golf